Brojač članova

87

Najnovije
Najčitanije
Video

Newsletter

Zadnji broj

Anketa

Imate satelitsku antenu na poziciji:

Astru 19,2 E - 10.2%
HotBIrd 13 E - 4.2%
Asrtu 19,2 E - HotBird 13 - 39.4%
Asrtu 19,2 E - HotBird 13 Eutelsat 16 - 6.9%
Asrtu19,2 E - HotBird13-Eutelsat 16 - Thor 1W - 6.5%
Asrtu 19,2 E - HotBird 13 Eutelsat 16 -Astra 28 - 6.9%
Pokretni sustav - 19.4%
Nešto drugo - 6.5%

Ukupno glasova: 216

Brojač posjeta

Danas26
Jučer77
Ovaj tjedan230
Ovaj mjesec863
Svi dani117648

Trenutno stanje: 6 gostiju i nema članova online

ITU studija o digitalnoj dividendi

Jedan od najistaknutijih promjena dodjele spektra u cijelom svijetu u posljednjih nekoliko godina je bio prenamjena dijelova UHF frekvencijskog opsega IV/V i njegovo ustupanje mobilnim operatorima...

ITU

 

ITU studija o digitalnoj dividendi

 Ova odluka, donesena na Svjetskoj radiokomunikacijskoj konferenciji 2007. (WRC-07), dodjelila je frekvencijski opseg 698-862 MHz u većini Amerike i Azije te opseg 790-862 MHz u većini zemalja Europe i zemalja Afrike, mobilnim operatorima, iako je prvenstveno taj frekvencijski opseg bio namijenjen zemaljskoj televiziji.

Odluka o uvođenju ove nove raspodjele bila je potaknuta prelaskom s analognog na digitalno zemaljsko emitiranje te definiranjem digitalne dividende, frekvencijskog opsega koji je nakon prelaska postao vrlo vrijedan za različite servise, uključujući mobilni širokopojasni pristup te za područje drugih aplikacija, kao npr. komunikacije javne sigurnosti i aplikacije za izradu dodatnih televizijskih programa. Stoga sama prenamjena frekvencijskog opsega za razne mobilne servise pruža veliku fleksibilnost u zemljama gdje već postoji digitalna dividenda.

U vrijeme donošenja odluke na WRC-07 za prenamjenu dijelova UHF spektra za mobilne usluge, proces prelaska s analognog na digitalno zemaljsko emitiranje je bio u punom jeku u mnogim zemljama, a u nekima je već bio i završen. Odlukom WRC-07 je od mnogih zemalja zatraženo da se prethodno planirane frekvencije za digitalno zemaljsko emitiranje prenamjene za mobilne usluge. Iako je ta akcija rezultirala dodatnim troškovima zbog preplaniranja frekvencijskog spektra za digitalne zemaljske mreže, temeljni razlog je da se osigura spektar ispod 1GHz za korištenje mobilnih širokopojasnih servisa, što je bilo važnije od tih samih troškova; ta promjena uporabe osigurava čistu neto dobit za nacionalne ekonomije svih država.

Postojanje neto dobiti razlikuje se od zemlje do zemlje, ovisno o nacionalno-tržišnim uvjetima sa bitnim varijacijama s obzirom na relativnu važnost digitalne zemaljske televizije u odnosu na druge platforme (kabelska, satelitska ili IPTV distribucija) te samom potražnjom i cijenama unutar mobilnih sektora, kao i ovisno o potrebama za dodatnim frekvencijama, za postojeće  ili nove mreže.

Od konferencije WRC-07 se širom svijeta ulažu intenzivni napori na usklađivanju tog UHF frekvencijskog opsega kako bi se koristio za mobilne usluge. Njegova je vrijednost za uporabu u mobilnim servisima, a što je i jedan od razloga zašto mu se posvećuje puno pažnje,  posebno svojstvo da se za razliku od spektra iznad 1GHz bolje širi na velike udaljenosti i kroz prepreke te na taj način omogućuje bolje pokrivanje ruralnih područja.

Kao rezultat tih nastojanja, brojni nacionalnih regulatori u Aziji i Americi već sada imaju dodjeljene dozvole za korištenje opsega 698-806 MHz ("700 MHz") za mobilne širokopojasne usluge, a  regulatori u Europi i Africi također su dodjelili opseg 790-862 MHz ("800 MHz") za mobilne širokopojasne usluge.  Osim toga, mobilni širokopojasni uređaji koji koriste 700 MHz ili 800 MHz opseg postali su dostupni širokom krugu korisnika, iako sa značajnim razlikama u pogledu raspoloživosti unutar pojedinih regija. Komercijalne usluge su pokrenute u velikom broju zemalja, a mnoge se još očekuju u narednih godinu, dvije.

Od WRC-07, ICT industrija je težište značajno prebacila na superbrzi bežični pristup internetu (brzine 30Mbit/s i više!). Nove mobilne usluge su sada moguće na raznim naprednim smart telefonima i tablet računalima, a porast prometa u bežičnom području je značajan.

Nadalje, zbog činjenice da širokopojasne usluge putem optičkih vlakana neće biti dostupne u svim regijama, bežične usluge poput mobilnog širokopojasnog pristupa i satelita bit će sve važnije u isporuci univerzalnog  internet sadržaja. Kombinacija svih ovih prednosti stvara veliku pritisak na nacionalne regulatore da ponude dio spektra koji je dostupan kao rezultat WRC-07.

Prema tome nalaženje - identifikacija dodatnog spektra za mobilne usluge kotira visoko u zoni interesa i zadaća  mnogih vlada i nacionalnih regulatora. Procjene iz nekih drugih zemalja (uključujući Australiju, UK i SAD) su da će u narednih desetak godina biti velika potražnja za spektrom bežičnih i mobilnih usluga te se potreba procjenjuje na oko 500MHz spektra. Ovaj dodatni zahtjev smješta mobilni prijenos podataka na sam vrh u nekim sredinama čime će se osigurati bolja mrežna pokrivenost i kvaliteta mobilne usluge.

S obzirom da je frekvencijski spektar ograničen resurs svake države nalaženje ovog dodatnog spektra neizbježno će uključivati ponovnu prenamjenu već zauzetog spektra koji je namijenjen i istovremeno zauzet korištenjem raznih drugih servisa, a to će biti izrazito skupo i teško ostvarivo.

Druga opcija bi mogla biti druga digitalna dividenda odnosno daljnje prepuštanje - prenamjena UHF spektra koji sada koristi zemaljska televizija, za nove usluge mobilnih servisa.

Političke rasprave o stanju korištenja UHF spektra su već u tijeku u nekim zemljama i za očekivati je da će WRC u budućnosti, možda već WRC 2015  donijeti odluke o daljnjoj prenamjeni UHF spektra i drugoj digitalnoj dividendi. Pri tome postoje različita mišljenja i pogledi sadašnjih korisnika tog frekvencijskog opsega - televizijskih nakladnika  i budućih korisnika - mobilnih operatora te unatoč uvjerenju  da će mobilne širokopojasne usluge značajno rasti te dvije strane će morati usko surađivati u određivanju tih novih potreba.


Pogled s perspektive mobilnih operatora

Iz perspektive mobilnih operatora druga digitalna dividenda bi mogla osigurati daljnji pristup tehnološki vrijednim frekvencijama ispod 1GHz, što bi omogućilo brojne pogodnosti, kao što su: povećanje brzine, kapaciteta i pokrivenost mobilnim širokopojasnim pristupom, omogućujući roaming, ili će se potencijalno novi spektar mobilnih operatora prenamjeniti za razne stručne javne službe primjerice za javnu sigurnost građana.

Druga digitalna dividenda također može pomoći u međusobnoj koordinaciji i usaglašavanju korištenja prve digitalne dividende u raznim regijama svijeta budući da su odlukama WRC-07 frekvencijski opsezi  prve dividende različiti u UHF području za različite dijelove svijeta (790-862 MHz u Europi i Africi, 698-806 MHz u Aziji i obje Amerike). Dakle, stvaranje druge digitalne dividende u Europi i Africi, u "700 MHz" opsegu, nudi i mogućnost usklađivanja s drugim regijama.

Međutim, ono što pobija ove prednosti je činjenica da su već mnoge ne - UHF frekvencije na raspolaganju za korištenje mobilnim operatorima. Konkretno 2,5 GHz opseg (određen za IMT sustav na WRC-2000) pruža idealan kapacitet za promet u najvećim  vršnim opterećenjima mobilne širokopojasne potražnje koje se očekuju u gusto naseljenim gradskim područjima. Korištenje UHF spektra, s druge strane, osobito je pogodno za područja izvan gusto naseljenih urbanih sredina, gdje se obično ne javljaju velika vršna opterećenja prometa.
(IMT - International Mobile Telecommunications, IMT-2000 specifikacija za 3G sistem)

Potražnja za mobilnim spektrom je osobito visoka u zemljama gdje je uporaba mobilnog širokopojasnog pristupa naglo porasla u posljednjih nekoliko godina. Procjene su da je diljem svijeta mobilni promet u 2010  godini bio čak sedam puta veći od onih ranijih  prognoza u 2005 godini, a koje su rađene u sklopu priprema za WRC- 07 (ITU-R Izvješće broj M.2072, Prognoze svjetskog telekomunikacijskog mobilnog prometa).

Unatoč regionalnim razlikama, industrijski analitičari su zajedničkog mišljenja da će globalni mobilni promet nastaviti svoj snažni rast i to kao rezultat kombinacije velikog upliva uređaja u novim regijama i porastu udjela uređaja druge generacije, u već razvijenim regijama. Taj rast predstavlja izazov za mobilne operatore, koji će trebati prilagoditi svoje postojeće mreže kako bi one zadovoljile nove zahtjeve za kapacitetom.

Valja međutim napomenuti da je jedan od razloga potražnje za mobilnim uslugama dostupnost novih uređaja kao što su smartphone i tablet računala, koje potrošači sve više koriste za pristup velikom broju aplikacija,  uključujući medije - i u samoj kući. Očekuje se da će video aplikacije biti jedna od glavnih vrsta sadržaja koja će se koristiti na tim uređajima, koji su spojeni na mobilne mreže.

No u kućnom okruženju gdje se koristi mnoge od tih aplikacija obično se  koriste alternativni tipovi  povezivanja (kao što je npr. Wi Fi), pa promet generiran korištenjem mobilnih aplikacija u kući ne koristi uvijek mrežu mobilnog operatora. Također treba napomenuti da različite tržišne ponude utječu na to kako korisnici pristupaju mobilnim podatkovnim uslugama, uključujući dostupnost mobilnih podatkovnih usluga, te povezivanje usluga (free Wi Fi i dr.) . Postoje razne tehnike koje se mogu koristiti u mobilnim mrežama i za povećanje učinkovitosti mobilnog podatkovnog prometa i smanjenja troškove prijenosa (cijena/bit). To uključuje male stanice (kao što su femtocells), adaptivne antenske sustave, video kompresije i optimizaciju sustava.

(femtocells su male mobilne bazne postaje, obično dizajnirane za korištenje u kući ili u malim tvrtkama)

Općenito uzevši, sve to govori da će značajne regionalne i nacionalne varijacije u potrebama  za dodatnim spektrom namijenjenim mobilnim uslugama, u prvom redu ovisiti o tome koliko će se potražnja za  različitim mobilnim  podatkovnim uslugama razlikovati ovisno o cijeni i politici cijena operatora, koliki je  trošak koji mobilni operatori moraju snositi da bi zadovoljili buduću prometnu potražnju i dostupnost alternativnih rješenja za smanjenje troškova (kao što je Wi Fi).


Pogled s perspektive televizijskih nakladnika

Iz perspektive TV nakladnika i operatora digitalnih zemaljskih mreža, druga digitalna dividenda će biti osobito problematična za postojeće platforme digitalne zemaljske televizije i sam prijenos signala. U nekim slučajevima prenamjena može biti preskupa za provedbu (ako je to uopće i moguće!). To je zato što su mnogi sustavi digitalne zemaljske televizije već jednom preplanirani kako bi se napravio prostor za prvu digitalnu dividendu te iako postoje i opcije za  povećanje kapaciteta digitalne zemaljske televizijske mreže,  kao što je korištenje MPEG-4 sustava te prijelaz s DVB-T na DVB-T2, korištenje UHF spektra je još uvijek bitno u održavanju postojećih  digitalnih zemaljskih televizijskih mreža  i omogućava proširivanje ponude i stvaranje novih multipleksa.

Stvaranje druge digitalne dividende  bit će posebno problematično u zemljama u kojima je zemaljska digitalna televizija glavna i primarna platforma za distribuciju signala. Unatoč dostupnosti drugih platformi, zemaljska televizija ostaje ključna platforma za isporuku medijskih televizijskih usluga u mnogim zemljama u Europi i Americi. U nekim zemljama postoje i  potražnje za dodatnim kapacitetima u platformama  digitalne zemaljske televizije i potrebi za sve većim brojem emitiranja domaćih i lokalnih programa te HD sadržaja.

Istovremeno raste u uporaba smart televizora, koji omogućuju praćenje programa digitalne zemaljske televizije te  programa i aplikacija iz širokopojasnih mreža. Digitalna zemaljska televizija je primarna u mnogim Europskim zemljama, kao i u  zemljama, kao što su Brazil i Meksiko (dvije najmnogoljudnije zemlje u Americi nakon SAD-a). U tim zemljama se traži dodatni spektar za te usluge.

Uvidom u priloženu kartu vidljivo je da je u Hrvatskoj i u nekim drugim, nama susjednim zemljama, digitalno zemaljsko emitiranje stavljeno u grupu trećih ili četvrtih načina distribucije zemaljskih programa, a ne u primaran (glavni) način distribucije televizijskih zemaljskih programa.

Prave razloge  ne znamo, ali na  stranicama HAKOM-a je vidljivo da je prijem programa putem digitalne zemaljske televizije u Hrvatskoj  i dalje primaran način distribucije http://www.hakom.hr/default.aspx?id=921.

Treba također napomenuti da se u proizvodnji programa pri prijenosu posebnih događaja (PMSE - Programme making and special events) u mnogim zemljama trenutno koriste slobodni kanali u UHF području između UHF kanala dodjeljenih za digitalnu zemaljsku televiziju za razne namjene kao primjerice komunikaciju osoblja i samu koordinaciju prijenosa. Stoga će preplaniranje UHF spektra dodatno utjecati na buduću dostupnost spektra za te usluge, koje  uključuju i uporabu bežičnih mikrofona te razne druge aplikacije koje se koriste u kinima, pri sportskim događajima i medijskim događanjima.

Postoji ograničeni broj drugih frekvencija koje se mogu koristiti za zemaljsko emitiranje i to u VHF-III frekvencijskom opsegu. No, to nije previše jasno zato što se te frekvencije koriste i za PMSE. S obzirom da su se neke zemlje već odlučile za korištenje spektra u VHF-III opsegu za pružanje dodatnih usluga digitalne zemaljske televizije, a drugi ili već koriste VHF-III opseg ili namjeravaju koristiti za druge usluge emitiranja (kao što je digitalni radio), taj opseg je nedostupan za digitalne zemaljske televizije.

Nasuprot tome, gledanje televizije putem zemaljskih digitalnih platformi relativno je ograničeno u nekim regijama, posebice u Sjedinjenim Američkim Državama, u nekim zemljama u Europi i na Bliskom istoku. Također, postoje mnoge zemlje na Bliskom Istoku  i Africi  gdje prestanak  analognog emitiranja ne može biti prije pet i više godina.


Uloga ITU organizacije

U svjetlu ovih vrlo različitih nacionalnih situacija, svaki prijedlog za drugu digitalnu dividendu će vjerojatno biti kontroverzan. Tu će biti potrebno dobro tehničke vodstvo i analiza studijskih grupa  ITU radiokomunikacijskog sektora (ITU-R) kako bi se pomirili oprečni stavovi iz različitih industrijskih sektora i pružili  nacionalnim regulatorima solidnu osnovu za daljnji razvoj i odluke. Nacionalni regulatori će morati pokazati  dovoljno fleksibilnosti za dodjelu vrijednog UHF frekvencijskog spektra za odgovarajuće nove usluge, a na temelju nacionalne potražnje.

Evidentno je, temeljem dosadašnjeg iskustva upravljanja spektrom da su regionalne i međunarodne koordinacije vrlo kritične (!)  Međunarodna harmonizacija, odnosno, usaglašavanje korištenja spektra za mobilne komunikacije i servisa sadržaja  je pokazala da će to donijeti značajne pogodnosti za potrošače kroz širu dostupnost niza low-cost terminala i veći broj novih i snažnijih  mobilnih podatkovnih usluga. Smjernice za taj put će dati delegati konferencije WRC-12, a koje će odrediti program za WRC-15, uključujući i mogućnost preraspodjele još više spektra za mobilne širokopojasne usluge.

U konačnici, ITU će igrati ključnu ulogu u ovoj raspravi uz davanje smjernica gdje je crta razdvajanja spektra koju zadržava zemaljska televizijska distribucija i spektra koji se dodjeljuje mobilnim operatorima. Ta odluka će imati duboke posljedice za proizvođače opreme za telekomunikacijske i televizijske distribucije kao i za njihove korisnike i to za mnoge godine koje dolaze.

 

Izvor:

Sat-Multimedia www.sat-multimedia.hr

ITU NEWS https://itunews.itu.int/en/

 

Dodaj komentar


Security code
Osvjezi

Edukacije

Stručni sajmovi

ANGA Cable 2012

Anga Cable 2011

ANGA Cable Show 2012 ove godine je pod sloganom Hybrid Networks, Smart TV, Video on Demand & Connected Home