Brojač članova

87

Najnovije
Najčitanije
Video

Newsletter

Zadnji broj

Anketa

Imate satelitsku antenu na poziciji:

Astru 19,2 E - 10.2%
HotBIrd 13 E - 4.2%
Asrtu 19,2 E - HotBird 13 - 39.4%
Asrtu 19,2 E - HotBird 13 Eutelsat 16 - 6.9%
Asrtu19,2 E - HotBird13-Eutelsat 16 - Thor 1W - 6.5%
Asrtu 19,2 E - HotBird 13 Eutelsat 16 -Astra 28 - 6.9%
Pokretni sustav - 19.4%
Nešto drugo - 6.5%

Ukupno glasova: 216

Brojač posjeta

Danas10
Jučer38
Ovaj tjedan78
Ovaj mjesec976
Svi dani119073

Trenutno stanje: 2 gostiju i nema članova online

Etički kodeks

 

 

Etički kodeks

Etički kodeks Hrvatske Udruge mreža – NetCro

Ovim se dokumentom određuju etička načela djelovanja i vrijednosti kojima se vode članovi i izvoditelji aktivnosti Hrvatske Udruge Mreža.


Opća načela

Članovi i izvoditelji aktivnosti NetCcro udruge u svome se radu rukovode općim načelima profesionalne etike. Ova se načela ogledaju u odnosu prema radu, te suradnicima i partnerima u tom radu, kao i u odnosu prema korisnicima i ostalim pripadnicima društva.

U skladu s ovim općim načelima posebno se zalažu za:

 • Toleranciju, prihvaćanje i poštovanje različitosti i individualnosti. Pravo na različitost;
 • Promicanje humanističkog i konstruktivnog pogleda na društvo općenito;
 • Humanistički razvoj i demokratski napredak društvene zajednice. Pozitivne društvene promjene;
 • Razvoj civilnog društva kao temeljnog subjekta u demokratskom društvu;
 • Podupiranje novih ideja i akcija koje doprinose demokratizaciji društva;
 • Razvoj društveno odgovornog ponašanja, humanitarnog djelovanja te drugih djelatnosti koje se obavljaju za opće dobro;
 • Promicanje konstruktivnog aktivizma i nezavisnog, neinstitucionalnog udruživanja građana;
 • Ostvarivanje ciljeva NetCro udruge navedenih u Statutu, ostvarivanje strateških ciljeva te ostvarivanje ciljeva navedenih u drugim dokumentima;
 • Pacifizam i nenasilno rješavanje sukoba, nesuglasica i nesporazuma;
 • Podizanje osobne i društvene svijesti neprestanom edukacijom i informiranjem;
 • Razvijanje dobrih i konstruktivnih međuljudskih odnosa;
 • Nenasilno odupiranje autokraciji, nepotizmu ili neargumentiranom djelovanju društvenih institucija;
 • Zaštitu i promicanje ljudskih prava;
 • Emancipaciju;
 • Mir.

Navedena opća načela članovi i izvoditelji aktivnosti Netcro udruge ostvaruju kroz sljedeća prava i dužnosti:

 • Član/ica i/ili izvoditelj/ica aktivnosti Netcro udruge neovisno o vlastitim životnim opredjeljenjima, omogućava i potiče slobodno strujanje ideja, misli i pogleda. Čini to u uvjerenju da je rad u sektoru civilnog društva ne samo čovjekovo dobro, nego i snažni činilac unapređenja humanizma, pravednosti, mira, napretka i općeg blagostanja.
 • Član/ica i/ili izvoditelj/ica aktivnosti Netcro centra organizira i sudjeluje u akcijama i poslovima Netcro udruge timski, surađujući, suradnički preispitivajući, učeći i zajednički s ostalima uključenima i kompetentnima donoseći plan o sljedećim koracima, oslanjajući se na vlastitu snagu u kontekstu tima.
 • Član/ica i/ili izvoditelj/ica aktivnosti Netcro centra u svom obavljanju poslovnih i/ili volonterskih dužnosti mora biti iznad želje za vlastitim probitkom, karijerizmom i napretkom na štetu drugog/druge člana/ice Netcro udruge, ili vanjskog/vanjske suradnika/ice.
 • Član/ica i/ili izvoditelj/ica aktivnosti Netcro udruge mora biti spreman pomoći drugom/oj članu/ici Netcro udruge, ukoliko je ovaj/ova opravdano spriječen/a u obavljanju svojih dužnosti.
 • Član/ica i/ili izvoditelj/ica aktivnosti Netcro udruge ne smije zbog osobnih interesa, a na štetu korisnika, kolega ili Netcro udruge ostvariti financijsku i materijalnu dobit. Njegovo/Njezino zalaganje i aktivizam treba služiti interesu Netcro udruge i civilnog društva, a ne osobnom.
 • Pravo je i izvoditelja/ice aktivnosti da permanentno podiže razinu svojeg stručnog i općeg znanja, kako bi mogao/la što profesionalnije obavljati svoje poslove u Netcro udurzi i kako bi mogao/la povećavati razinu osobne kompetencije i znanja.
 • U suradnji s kolegama iz Netcro udruge, članovima ostalih organizacija , te relevantnim stručnim suradnicima, provoditelj/ica aktivnosti i/ili član/ica Netcro udruge treba pružati transparentne, točne i provjerene informacije.
 • U kreiranju programa/projekata provoditelj/ica aktivnosti i/ili član/ica Netcro udruge ne smije ni na koji način diskriminirati ili ignorirati tuđe prijedloge, ili pak voditi programe isključivo prema vlastitim privatnim interesima i planovima. Svaki program/projekt u službi je interesa Netcro udruge i civilnog društva.
 • Članovi i izvoditelji aktivnosti Netcro udruge trebaju čuvati ugled, dostojanstvo i integritet svog angažmana u Netcro udruzi, jer on doprinosi boljitku zajednice. Radeći u civilnom sektoru dužni su međusobno surađivati i kolegijalno se odnositi.
 • Provoditelj/ica aktivnosti i/ili član/ica dužan/na je surađivati s ostalim organizacijama civilnog društva, stručnom javnosti, javnim i poslovnim sektorom te pojedincima u svrhu postizanja konstruktivnog dijaloga i neprestanog razvoja civilnog društva.

Završne odredbe
Svaki/a provoditelj/ica aktivnosti i član/ica Netcro udruge koji/a se ponaša u duhu ovoga Kodeksa može očekivati punu podršku u Netcro udruge, u ostvarenju svojih zamisli, ideja i ambicija u poboljšanju društva u kojem živi. Za zaštitu Kodeksa i njegovu primjenu nadležan je Upravni odbor čiji su zadaci propisani Statutom Netcro udruge.


Etički kodeks u ovom obliku je usvojen na sastanku Upravnog odbora16. prosinca 2011.

Edukacije

Stručni sajmovi

ANGA Cable 2012

Anga Cable 2011

ANGA Cable Show 2012 ove godine je pod sloganom Hybrid Networks, Smart TV, Video on Demand & Connected Home